کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار - ترم پاییز (گاما استار ۱۴۰۲)

کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار – ترم پاییز (گاما استار ۱۴۰۲)

کلاس‌های پاییزی نجوم آوا استار (گاما استار ۱۴۰۲) کلاس‌های ترم پاییز آوا استار (گاما استار ۱۴۰۲) در ساختاری جدید و به صورت موضوعی برگزا...

ادامه مطلب