ثبت نام کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار برای ترم تابستان (بتا استار ۱۴۰۲)

کلاس‌های ترم تابستان آوا استار (بتا استار ۱۴۰۲) در ساختاری جدید و به صورت موضوعی برگزار می‌شود. ترم بتا استار ۱۴۰۲ شامل پنج دوره “مبانی...

ادامه مطلب

ثبت نام کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار برای ترم بهار (آلفا استار 1402) آغاز شد

ثبت نام کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار برای ترم بهار (آلفا استار 1402) آغاز شد

ثبت نام کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار برای ترم بهار (آلفا استار 1402) آغاز شد کلاس‌های آموزش مجازی نجوم ترم بهار آوا استار (آلف...

ادامه مطلب