کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار - ترم پاییز (گاما استار ۱۴۰۲)

کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار – ترم پاییز (گاما استار ۱۴۰۲)

کلاس‌های پاییزی نجوم آوا استار (گاما استار ۱۴۰۲) کلاس‌های ترم پاییز آوا استار (گاما استار ۱۴۰۲) در ساختاری جدید و به صورت موضوعی برگزا...

ادامه مطلب

ثبت نام کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار برای ترم بهار (آلفا استار 1402) آغاز شد

ثبت نام کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار برای ترم بهار (آلفا استار 1402) آغاز شد

ثبت نام کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار برای ترم بهار (آلفا استار 1402) آغاز شد کلاس‌های آموزش مجازی نجوم ترم بهار آوا استار (آلف...

ادامه مطلب