کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار – ترم زمستان (دلتا استار ۱۴۰۲)

کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار – ترم زمستان (دلتا استار ۱۴۰۲)

کلاس‌های ترم زمستان مرکز نجوم آوا استار (دلتا استار ۱۴۰۲) کلاس‌های ترم زمستان مرکز نجوم آوا استار (دلتا استار ۱۴۰۲) در ساختاری جدید و ...

ادامه مطلب

کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار - ترم پاییز (گاما استار ۱۴۰۲)

کلاس‌های‌ آموزش مجازی نجوم آوا استار – ترم پاییز (گاما استار ۱۴۰۲)

کلاس‌های پاییزی نجوم آوا استار (گاما استار ۱۴۰۲) کلاس‌های ترم پاییز آوا استار (گاما استار ۱۴۰۲) در ساختاری جدید و به صورت موضوعی برگزا...

ادامه مطلب