کشف آب در سطح آفتابگیر ماه

رصدخانه استراتوسفری ناسا برای نجوم فروسرخ (سوفیا)، برای اولین بار وجود آب را در سطح آفتابگیر ماه را تایید کرد.
سوفیا مولکول‌های آب (H2O) را در دهانه کلاویوس کشف کرده است؛ یکی از بزرگترین دهانه‌های قابل رویت از زمین که در نیمکره جنوبی ماه قرار گرفته است. رصدهای قبلی از سطح ماه، وجود برخی ترکیب‌های هیدروژن را تایید کرده بودند اما قادر به تفکیک آن از آب و ترکیب شیمیایی نزدیک به آن، هیدروکسیل(OH)، نبودند. داده‌های جدید نشان می‌دهد که آب در تراکم ۱۰۰ تا ۴۱۲ واحد در میلیون، معادل یک بطری کوچک آب در یک متر مکعب خاک، در سطح ماه وجود دارد.

نتایج این تحقیق در نشریه Nature Astronomy منتشر شده است.

اطلاعات تکمیلی به زودی در مجله آوا استار

منبع: NASA