اسمتان را به مریخ بفرستید

کارت پرواز مریخ شما آماده است!

مریخ‌نورد پرسویرنس سه میکروچیپ حاوی اسامی ثبت شده را به مریخ می‌برد. پس از ثبت نام ناسا در بهار سال گذشته برای ارسال نام‌های شما به مریخ، در حال حاضر کارت پرواز نمادین شما آماده و از وبسایت ماموریت مارس ۲۰۲۰ قابل دریافت است.

دریافت کارت پرواز

این ۳ میکروچیپ حاوی بیش از ۱۰ میلیون نام است که ۲۸۷ هزار از این اسامی از سوی کاربران ایرانی ثبت شده است. این میکروچیپ ها در اسفند ۹۸ بر روی بدنه مریخ نورد نصب شدند.

اگر در بهار سال گذشته در این فراخوان ثبت نام کرده اید، با وارد کردن نام و نام خانوادگی خود می‌توانید کارت پرواز نمادین به مریخ را دریافت کنید. اگر در این فراخوان ثبت نام نکرده اید، فرصت ثبت نام برای ماموریت بعدی به مقصد مریخ را دارید. با مراجعه به لینک زیر می‌توانید مشخصات خود برای ارسال به مریخ در ماموریت بعدی ناسا را ثبت کنید و بلیتتان به مقصد مریخ را دریافت کنید.

ثبت نام برای ماموریت آینده

پرسویرسن در تاریخ ۱ اسفند۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۲۵ بر روی دهانه جِزِروی مریخ فرود خواهد آمد. پخش زنده این ماموریت را در لایو اینستاگرام آوا استار مشاهده کنید.

اینستاگرام آوا استار