پخش زنده پرتاب تلسکوپ جیمز وب

شنبه ۴ دی ساعت ۱۵
لایو اینستاگرام آوا استار

احسان ابراهیمیان
اهداف و ابزارهای علمی تلسکوپ وب

عرفان بیات
سفر وب به نقطه لاگرانژی دوم

دارا تیموری‌فر
اپتیک تلسکوپ وب

امیرعلی مومنی
تاریخچه و پرتاب تلسکوپ وب