هابل نخستین نشانه‌ها از وجود بخار آب در گانیمد را کشف کرده‌است

گانیمد یکی از قمرهای مشتری و بزرگ‌ترین قمر در منظومه شمسی است. این قمر ممکن است بیشتر از تمام اقیانوس‌های زمین آب داشته باشد. اما دما در آنجا به حدی پایین است که آب در سطح یخ زده و اقیانوس‌ها ۱۶۰ کیلومتر زیر پوسته قرار دارند. با این حال هر جا که آب وجود داشته باشد، حیات نیز به شکلی ما می‌شناسیم می‌تواند وجود داشته باشد. و حالا برای اولین بار نشانه‌هایی مبنی بر وجود آب تصعید شده در جو این قمر یخی، گانیمد یافت شده‌است.

دمای سطح گانیمد در طول روز به شدت تغییر می‌کند و حدود ظهر ، نزدیک به خط استوا، ممکن است به حدی گرم شود که سطح یخی مقادیر کمی مولکول آب آزاد کند.

این یافته انتظاراتی را به ماموریت آینده سازمان فضایی اروپا (اسا)، یعنی ماموریت JUICEاضافه می‌کند. این ماموریت برای پرتاب در سال ۲۰۲۲ و رسیدن به مشتری در سال ۲۰۲۹ برنامه‌ریزی شده‌است.

این ماموریت حداقل به مدت ۳ سال مشاهدات دقیقی روی مشتری و سه عدد از بزرگ‌ترین قمرهای آن انجام خواهد داد . تاکید ویژه این ماموریت بر گانیمد به عنوان یک جسم سیاره‌ای و یک جهان قابل سکونت خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی از این اکتشاف را در مجله آوا استار دنبال کنید.