ویژه برنامه خورشیدگرفتگی 5 دی

ویژه برنامه راهنمای مسافران کهکشان
‌پوشش زنده خورشید گرفتگی ۵ دی ۹۸ از جزیره کیش