مراسم گرامی‌داشت استاد و پژوهشگر برجسته “سید مصطفی امام”

جمعه ۱۶ آذر
ساعت ۱۷ الی ۱۹

تهران، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش ورشو
خانه اندیشمندان علوم انسانی