شب نجومی فرهنگسرای ابن سینا

لذت رصد آسمان برای همه
‌شب نجومی و رصد آسمان با تلسکوپ

یکشنبه و دوشنبه ۲۷ و ۲۸ امرداد
فرهنگسرای ابن سینا
ساعت ۱۹ تا ۲۱
‌‌‌شهرک قدس (غرب)، خیابان ایران زمین شمالی

در این شب نجومی به رصد سیارات مشتری و زحل خواهیم پرداخت و در کارگاه آموزشی برنامه، رویداد های رصدی قابل مشاهده در شهر به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد.

شب نجومی فرهنگسرای ابن سینا

شب نجومی فرهنگسرای ابن سینا