رصدخانه ۲ – دنباله‌دار ها

دومین قسمت از برنامه علمی رصدخانه منتشر شد. در این قسمت به موضوع دنباله دار ها و رصد آن ها می پردازیم.
رویدادهای هفته: اجتماع ماه و سیارات مشتری و زحل
‌‌صورت فلکی هفته: عوا (گاوران)
جرم رصدی هفته: خوشه کروی ام ۳ و اجرام صورت فلکی عوا
رصدخانه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
‌گروه نویسندگان:
دارا تیموری‌فر – سمانه عاقل‌پسند – محمدرضا شعبانی – امیرعلی مومنی
اجرا:
دارا تیموری‌فر – محمدرضا شعبانی – امیرعلی مومنی
گویندگان:
‌راضیه جلائی – سمانه عاقل‌پسند