ویژه‌برنامه روز جهانی نجوم

ویژه‌برنامه روز جهانی نجوم
جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
‌با حضور چهره‌ها و گروه‌های نجومی ایران‌‌