دوره کیهان‌شناسی فشرده

مدرسه المپیاد نجوم آوا استار برگزار می‌کند:
دوره کیهان شناسی فشرده، ویژه دانش آموزانی که دوره‌های قبل را شرکت نکرده اند.

تعداد جلسات: ۵
روزهای برگزاری:
۲۰ خرداد تا ۸ تیر، یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ (به جز یکشنبه ۱ تیر)

هزینه ثبت نام: ۳۰۰ هزار تومان (دانش آموزان مدرسه المپیاد آوا استار ۲۵۰ هزار تومان)

مدرس: احسان ابراهیمیان

ثبت نام:

المپیاد نجوم