دوره نوروزی المپیاد نجوم

دوره جامع آمادگی مرحله ۲
۴ تا ۱۵ فروردین ۹۹
کلاس آنلاین برای تمام مباحث + آزمون و تحلیل و بررسی ‌‌
هزینه دوره: یک میلیون تومان (دانش آموزان مددرسه المپیاد نجوم آوا استار با ۱۵ درصد تخفیف ۸۵۰ هزار تومان)

دوره مقدماتی آشنایی با المپیاد نجوم
۵ تا ۱۲ فروردین ۹۹
کارگاه‌های آموزشی آنلاین تمامی مباحث
هزینه دوره: ۹۶۰ هزار تومان

فیلم تمامی کلاس‌ها در اخیار دانش آموزان قرار داده خواهد شد.

ثبت نام