ثبت نام کلاس‌های دوره مقدماتی ۲ مدرسه المپیاد نجوم آوا استار آغاز شد

ویژه دانش آموزانی که دوره مقدماتی ۱ تابستان را گذرانده اند

برنامه کلاس‌های دوره مقدماتی ۲:

کلاس کیهان شناسی و دینامیک ۲
مدرس: احسان ابراهمیان
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶ تا ۱۹
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۳ ساعته
هزینه ثبت نام: ۸۰۰ هزار تومان (دانش آموزان مدرسه المپیاد آوا استار ۷۶۰ هزار تومان)

کلاس اخترفیزیک ۲
مدرس: عرفان بیات – افشین فروتن
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۳ ساعته
هزینه ثبت نام: ۸۰۰ هزار تومان (دانش آموزان مدرسه المپیاد آوا استار ۷۶۰ هزار تومان)

کلاس نجوم کروی ۲
مدرس: عطا مرادی
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶ تا ۱۹
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۳ ساعته
هزینه ثبت نام: ۸۰۰ هزار تومان (دانش آموزان مدرسه المپیاد آوا استار ۷۶۰ هزار تومان)

کلاس مکانیک سماوی ۲
مدرس: عطا مرادی
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶ تا ۱۹
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۳ ساعته
هزینه ثبت نام: ۸۰۰ هزار تومان (دانش آموزان مدرسه المپیاد آوا استار ۷۶۰ هزار تومان)

آخرین مهلت ثبت نام: دوشنبه ۵ آبان ۹۹
شروع کلاس‌ها: شنبه ۱۰ آبان ۹۹

ثبت نام در دو کلاس شامل ۵ درصد، ۳ کلاس ۱۰ درصد و کل دوره ۱۵ درصد تخفیف خواهد شد.

ثبت نام دوره مقدماتی ۲