کلاس مرحله 2 المپیاد نجوم
کلاس‌های مرحله 2

کلاس‌های مرحله ۲

ثبت نام دوره‌های آموزش المپیاد نجوم آوا استار برای ترم زمستان آغاز شد

اخترفیزیک تکمیلی
یکشنبه‌ها ۱۹ تا ۲۲

مکانیک سماوی تکمیلی + حل سوال کروی
جمعه‌ها ۸ تا ۱۲:۳۰ و ۱۶ تا ۱۷:۳۰

کیهان شناسی
سه‌شنبه‌ها ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰

کیهان شناسی تکمیلی + دینامیک کهکشان
سه‌شنبه‌ها ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰

جامع حل سوال مرحله ۲ + آزمون (اخترفیزیک، مکانیک و کروی)
چهارشنبه‌ها ۱۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰

مقدماتی المپیاد نجوم (اخترفیزیک، مکانیک و کروی)
پنجشنبه‌ها ۱۸ تا ۲۲

ثبت نام

کلاس جامع حل سوال المپیاد نجوم

کلاس جامع حل سوال المپیاد نجوم

کلاس مقدماتی المپیاد نجوم

کلاس مقدماتی المپیاد نجوم