شما می‌توانید از طریق راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید:

آدرس: خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) – خیابان شهید سرافراز (دریای نور) – کوچه هفتم – شماره ۱۷ (ساختمان سیما آوا) – طبقه پنجم

تلفن‌های موسسه: ۸۸۵۴۰۰۲۴-۷   و    ۸۸۵۴۰۰۸۲-۴

ایمیل عمومی:  info@avastarco.com

ایمیل بخش آموزش:  edu@avastarco.com

ایمیل بخش مجله:  mag@avastarco.com