شما می توانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید :

آدرس : خیابان شهید بهشتی ( عباس آباد ) – خیابان شهید سرافراز ( دریای نور ) – کوچه هفتم – شماره ۱۷ ( ساختمان سیما آوا ) – طبقه پنجم

تلفن های موسسه : ۸۸۵۴۰۰۲۴-۷   و    ۸۸۵۴۰۰۸۲-۴

ایمیل عمومی:  info@avastarco.com

ایمیل بخش آموزش:  edu@avastarco.com

ایمیل بخش مجله:  mag@avastarco.com