کارگاه مرحله اول المپیاد نجوم

مدرسه الپیاد نجوم آوا استار
کارگاه مرحله اول المپیاد نجوم

کارگاه‌های آمادگی مرحله اول المپیاد نجوم
حل نمونه سوالات مرحله یک و تمام نکات مربوطه
زمان برگزاری:
کیهان شناسی: ۲۸ دی
اخترفیزیک: ۲۹ دی
نجوم رصدی: ۳۰ دی
نجوم کروی: ۱ بهمن
مکانیک سماوی: ۲ بهمن
در پایان هر کارگاه جزوه و سوالات مربوطه ارائه خواهد شد.
هزینه ثبت نام: ۸۰۰ هزار تومان برای ۵ کارگاه (دانش آموزان مدرسه المپیاد نجوم آوا استار با ۲۰ درصد تخفیف ۶۴۰ هزار تومان)
*ثبت نام به صورت مجزا در هر کارگاه: ۲۵۰ هزار تومان
*کارگاه ها به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

ثبت نام کارگاه آمادگی المپیاد

نجوم کروی

نجوم رصدی

ریاضی برای المپیاد

اخترفیزیک جامع

کیهان شناسی جامع

مکانیک سماوی

امکان ارسال نظر وجود ندارد